logotype

Ordo Iuris zostanie dopuszczone do postępowania w sprawie zaskarżenia uchwały o nyskim bonie wychowawczym?

29 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 lipca 2017 r., którym odmówił organizacji społecznej "Ordo Iuris" udziału w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w którym badana jest legalność uchwały wprowadzającej tzw. Nyski Bon Wychowawczy. Przypomnę mieszkanka Nysy, której Burmistrz Nysy odmówił świadczenia zaskarżyła przepisy uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Przepisy te zaskarżył również Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie znam motywów uchylenia postępowania, ale wszystko wskazuje na to, że organizacja społeczna zostanie dopuszczona do postępowania sądowego.

Nieoficjalnie o tej wieści dowiedziałem się już 29 listopada, jednak czekałem na potwierdzenie tej informacji z NSA i dzisiaj zostało to potwierdzone. Przypomnę WSA w Opolu uznał, że postępowanie w przedmiocie nieważności uchwały nie jest postępowaniem administracyjnym, gdyż dotyczy aktu prawa miejscowego, a nie konkretnego postępowania administracyjnego. Nie znamy uzasadnienia postanowienia NSA, więc nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że Ordo Yuris zostanie dopuszczona do postępowania, ale wydaje się, że tak właśnie się stanie.

Należy przypomnieć, że Burmistrz Nysy odmówił mieszkance świadczenia pieniężnego, po złożonym odwołaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa. Zarówno mieszkanka jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyli uchwałę określającą warunki przyznawania bonu, głównie zarzucając naruszeniem Konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Warto przypomnieć, że Burmistrz Kolbiarz nazwał działania RPO jako "politykierstwo", działania te polegały na wymuszeniu stosowania prawa. Przypomnę, że bon wychowawczy był obietnicą wyborczą Burmistrza Kolbiarza, który zapewniał, że będzie to świadczenie na każde dziecko. Praktyka zweryfikowała, że Burmistrz nie wywiązał się ze swojej obietnicy, wprowadzając dodatkowe niczym nieuzasadnione ograniczenia, a co gorsza najprawdopodobniej z naruszeniem praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP.

 

2019  O jawności Nysy i okolic   globbersthemes joomla templates