logotype

Nowo powołany pełnomocnik ds. informacji publicznej bez żadnego doświadczenia w tym zakresie

Nowo powołany pełnomocnik ds informacji publicznej nie ma żadnego doświadczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej. Tak wynika z odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Burmistrz Nysy w odpowiedzi próbuje się tłumaczyć, że Pani Magdalena Wacławczyk w momencie obejmowania stanowiska również nie miała takiego doświadczenia. Z odpowiedzi można również wywnioskować, że poprzedni pełnomocnik nie wywiązywał się z powierzonych obowiązków.

Na temat tych zmian w przedmiocie informacji publicznej rozmawiałem z Wiceburmistrzem Piotrem Bobakiem, który nie potrafił mi wytłumaczyć co było powodem zmiany pełnomocnika oraz usunięcie rejestru wniosków i odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jednocześnie zdaniem Wiceburmistrza poprzedni pełnomocnik, zbyt szeroko podchodził do wniosków, zdaniem Wiceburmistrza powinno się bezpośrednio odpowiadać się na zadane pytanie, nic ponadto. Jednak w zakresie mojego zapytania, dotyczącego doświadczenia oraz przebytych kursów, szkoleń Wiceburmistrz szeroko tłumacząc dlaczego to Pan Bagnicki został powołany i próbując wykazać, że poprzedni pełnomocnik również nie posiadał doświadczenia w momencie powoływania go na to stanowisko. Np. nie pytałem o to czy powoływanie pełnomocnika jest odrębnym stanowiskiem.

Ponadto jaki jest sens powoływania nowego pełnomocnika i kierując go na dodatkowe szkolenia, w sytuacji gdy Burmistrz posiada wykwalifikowanego pracownika w tym zakresie. A w tym względzie poprzedni pełnomocnik naprawdę ma się czym wykazać o czym świadczą poniższe certyfikaty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że moim zdaniem Wiceburmistrz w odpowiedzi dopuścił się swego rodzaju manipulacji twierdząc, że poprzedni pełnomocnik w momencie powoływania nie miał odpowiedniej wiedzy. Należy wskazać, że Pani Magdalena Wacławczyk na początku zatrudnienia w Biurze Promocji, jej kierownikiem była Edyta Bednarska-Kolbiarz, która była jednocześnie rzecznikiem oraz pełnomocnikiem ds informacji publicznej, która z pewnością wdrażała w pracę Panią Magdalenę.

Końcowo warto jeszcze zwrócić uwagę, że Burmistrz w odpowiedzi twierdzi nie wprost, że poprzedni pełnomocnik nie wywiązywał się z swoich obowiązków, gdyż wskazał, że Burmistrz powierza tę funkcję osobie, która w jego ocenie daje rękojmię należytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Zapewne tym "niewywiązywaniem" była zbyt szeroka, pro-jawnościowa postawa Pani Magdaleny.

Dokumenty:

Odpowiedź wraz z przebytymi szkoleniami z zakresu dostępu do informacji publicznej przez Panią Magdalenę Wacławczyk

2019  O jawności Nysy i okolic   globbersthemes joomla templates