logotype

Malowanie linii na rynku solnym bez zgody konserwatora zabytków

W 2016 r. doszło do afery parkingowej i gmina została zobowiązana do malowania znaków poziomych, aby móc pobierać opłaty w strefie płatnego parkowania. Kostka na rynku solnym jest pod ochroną konserwatora zabytków, a więc wymagana jest zgoda konserwatora zabytków - kostkę pomalowano mimo braku takiej zgody. Gmina winę za ten stan rzeczy przerzuca na Starostwo Powiatowe, jednak to gmina jest zarządcą drogi i jak słusznie zauważył Starosta Nyski, Burmistrz Nysy pozytywnie zaopiniował projekt organizacji ruchu.

Wniosek do Burmistrza

Odpowiedź

Wniosek do Starosty

Odpowiedź

2019  O jawności Nysy i okolic   globbersthemes joomla templates