logotype

EKOM zatrudniał pracowników z naruszeniem przepisów prawa pracy

Spółka komunalna gminy Nysa zajmująca się zbieraniem odpadów komunalnych "EKOM" Sp. z o.o. zatrudniała pracowników z pominięciem przepisów prawa pracy. Naruszenie polegało na tym, że z osobami fizycznymi podpisywano umowy zlecenie, których przedmiotem w istocie było świadczenie pracy na rzecz spółki, co powinno mieć formę umowy o pracę. Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, która potwierdziła wymienione nieprawidłowości. Większość z tych umów została podpisana za czasów poprzedniego Prezesa, obecnego Wicestarosty Powiatu Nyskiego Pana Jacka Chwalenia.

#EKOM #Nowakowski #Chwalenia #Prezes #Prawo #Pracy #Umowa #Zlecenie #Naruszenie #Przepisów #Inspekcja

W 2018 r. dostałem interwencję mieszkańca Nysy, który prosił o anonimowość. Wskazywał on na niewłaściwe traktowanie pracowników, ale przede wszystkich informował, że w zasadzie wszyscy pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy zlecenie, zamiast umowy o pracę. Wskazywał również na inne nieprawidłowości z zakresu BHP, jak np. brak środków czystości, odpowiednich masek itp. jednak z uwagi na brak dowodów w tym zakresie ciężko było przeprowadzić kontrolę w tym zakresie.

Pod koniec 2018 r. postanowiłem sprawdzić temat prosząc o wykaz umów, jak się później okazało wystąpił problem z ich uzyskaniem a zwłaszcza w zakresie imion i nazwisk. Gdy sprawę przekazałem do sądu administracyjnego, już z pism procesowych wynikało, że tak jakby spółka sama przyznała się do pomijania przepisów prawa pracy. Wskazywała, że imion i nazwisk osób fizycznych zawierających umowy cywilno-prawne ze spółką nie można udostępnić, ponieważ te umowy są zbliżone do umów o pracę i powinny podlegać takiej samej ochronie. Dalej wprost wskazała, że są to umowy z podpisane z pracownikami, którzy wykonują czynności usługowe, które należą do celów statutowych spółki. Udostępnienie przez spółkę kopii umów z listopada 2018 r. tylko potwierdziły moje zastrzeżenia.

Pod koniec marca skierowałem skargę do Państwowej Inspekcji Pracy - oddział w Opolu. Jak się okazało kontrola PIP wykazała stwierdzenie naruszenia przepisów prawa pracy odnośnie zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych na warunkach, w których powinny być zawierane umowy o pracę. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach. PIP jednak dziwi, że pracownik był w takim stosunku pracy przez okres 14-15 miesięcy. W mojej ocenie jednak nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w przypadku odmowy po prostu taka osoba nie dostałaby zatrudnienia, a jego miejsce zajęła by osoba, która zgodziłaby się na krzywdzące warunki Prezesa spółki. Miejmy nadzieję, że obecny Prezes będzie podpisywał z pracownikami umowy o pracę, chociaż zastanawiające jest, że odmówił on udostępnienia zestawienia umów cywilno-prawnych podpisanych w miesiącu styczniu - czyżby obecny Prezes Damian Nowakowski kontynuuje proceder poprzedniego Prezesa , obecnego Wicestarosty Powiatu - Jacka Chwalenia pomijania przepisów prawa pracy? Na to pytanie odpowiem za jakiś czas, ponieważ sprawa została skierowana również do sądu administracyjnego.

2019  O jawności Nysy i okolic   globbersthemes joomla templates